EDUin je nezávislá a nezisková organizace, která by bez dárců nemohla existovat.

Posláním EDUinu je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost.

Píšeme a mluvíme o trendech současného vzdělávání, analyzujeme a komentujeme vzdělávací politiku. Popularizujeme výsledky výzkumů, studií a analýz. Objevujeme a oceňujeme inspirativní učitele. Vysvětlujeme podstatu změn, které náš vzdělávací systém potřebuje.

EDUin existuje a funguje díky dlouholeté filantropii firem a jednotlivců nebo vlastnímu úsilí a tržbám za poskytnuté služby. Nezávislost na financování ze strany státu je hlavním předpokladem svobodného a objektivního sledování a komentování vzdělávací politiky a současně důležitou podmínkou sebevědomé advokační a watchdogové práce.

Finanční podporu

Díky peněžním darům EDUin může existovat tak jak ho znáte. Svobodný a nezávislý. Dominantní položkou rozpočtu EDUinu jsou náklady na lidskou práci ať už zaměstnanců nebo externích spolupracovníků.

Mzdy nepovažujeme za provozní náklad, ale alfu a omegu přirozeného fungování informačního centra. Do doby než nás nahradí AI, budou psát texty, komentovat vzdělávací politiku, briefovat novináře píší o vzdělávání, vysvětlovat podstatu změn, které náš vzdělávací systém potřebuje lidští profesionálové a právě ti tvoří srdce EDUinu.

Podpořit nás můžeze i věcným darem nebo poskytnutím služby v režimu pro bono. Pro profesionální práci potřebujeme:

notebooky a dataprojektor, kvalitní monitoring médií, účetní a právní služby, marketingové (zejména online) služby, catering na akce včetně vína na přípitky, dobrej kávovar do kanceláře, mobilní data, tiskové služby, kancelářské vybavení a prezentační pomůcky, konferenční nebo jiné reprezentativní prostory, dobrovolníky / kameloty a ambasadory pro zvyšování dosahu všech výstupů EDUinu …

2 000 Kč – celoroční rozesílka týdeníku bEDUin pro jednoho čtenáře

5 000 Kč – vydání tiskové zprávy nebo expertní brief novináře

10 000 Kč – vznik dvou podcastů se vzdělávacím obsahem

25 000 Kč – zpracování rešerší pro Audit vzdělávacího systému

35 000 Kč – měsíční náklady na pronájem, energie a chod kanceláře EDUinu

40 000 Kč – partnerství pro pořádání konference pro zřizovatele Lepší škola

100 000 Kč – podpora ceny Global Teacher Prize CZ, peněžní dar vítězi

200 000 Kč – uspořádání dvoudenního setkání 30-40 osobností českého vzdělávání

500 000 Kč – půlroční náklady na řízení a fundraising EDUinu

Vyberte si projekt, kterému pomůžete

Audit vzdělávacího systému České republiky

České školství i celý vzdělávací systém potřebuje pravidelnou nezávislou a nestrannou zpětnou vazbu. EDUin od roku 2014 vydává každý rok Audit vzdělávacího systému, ve kterém vybírá důležité události a analyzuje klíčová témata.bEDUin newsletter průvodce vzděláváním

bEDUin je pravidelný týdenní zpravodaj, který přináší shrnutí toho nejpodstatnějšího, co se kolem školství a vzdělávání během uplynulého týdne událo. Zdarma přináší inspiraci z praxe a tipy na nejbližší akce týkající se vzdělávání.Global Teacher Prize Czech Republic

Nacházíme a oceňujeme inspirativní pedagogy na základních i středních školách napříč regiony ČR a na základě jejich příběhu ukazujeme široké veřejnosti možnou cestu k proměnám českého vzdělávání. Zvyšujeme prestiž učitelského povolání, protože: Na učitelích záleží!EDUcast - o vzdělávání s Veronikou Sedláčkovou a Pavlou Lioliasovou

Jak vybrat nejvhodnější školu pro vaše dítě? A jsou ve školství u nás opravdu tak velké nerovnosti, jak se tvrdí? V EDUcastu s Veronikou Sedláčkovou a Pavlou Lioliasovou rozebírá EDUin aktuální témata, která hýbou světem vzdělávání.Máte-li v telefonu bankovní aplikaci, můžete zadat platbu prostřednictvím QR kódu vpravo. Sami zvolíte částku a je to. Jednoduše nejlepší!

Dar můžete zaslat rovnou i na účet číslo*

Další druhy podpory

Podpořit EDUin můžete nejlépe penězi nebo poskytnutím služby či produktu „pro bono“. Pomoci můžete i tím, že o nás řeknete kolegům nebo přátelům. Každé sdílení nás posiluje, každá koruna se počítá.

Vybrané odkazy, které můžete sdílet:

Ohlédněte se za tématy, která rezonovala vzděláváním v roce 2023 v nezávislém auditu vzdělávacího systému.

V ČR je přes 3 tisíce obcí, které zřizují školu. Nabídněte svému starostovi inspiraci a zkušenosti ostatních v Klubu zřizovatelů.

EDUin můžete také poslouchat. Sdílejte mezi přátele EDUcast, který naleznete v hlavních podcastových platformách.

Od roku 2013 jsme shromáždili více než 400 inovací českého vzdělávání v přehledném katalogu Ceny EDUína.

Jak dárci podporují EDUin:
Family flowers

Ročně rozdáme kytek za bez mála třicet tisíc korun, což je dar od úžasného rodinného květinářství.

Fotografie od Alice

Alice Hrubá je profesionální fotografka, která se rozhodla zdarma fotografovat naše eventy.

Líbí se vám práce EDUinu? Přemýšlíte o tom, jak se zapojit?
Zavolejte Martině, určitě najdete cestu, jak udělat radost sobě i českému vzdělávání.


„Osobně nemám lék na všechny neduhy českého vzdělávání. Nejen jako rodič vnímám, že děti, učitelky, družinářky, asistenti, průvodci... zkrátka‚ všichni ti školou povinní, potřebují mnohem více naší společné pozornosti.

EDUinu se dlouhodobě daří přitahovat ke vzdělávání zájem veřejnosti a proto se snažím pro něj zajistit peníze. Chci, aby náš tým mohl ve prospěch českého vzdělávání profesionálně pracovat dál.

Možná to máte jako já? Možná pro sebe hledáte možnost, jak být užitečný? Možná jen nevíte, kde začít? Napište mi nebo zavolejte. Nepochybuji, že spolu najdeme způsob, jak něco pěkného vymyslet.”Martina Chvátalová / ředitelka EDUinu

martina.chvatalova@eduin.cz / 603 830 478
EDUin, o. p. s., Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1

#podporujuvzdelavani